Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy opracowywaniu przez Miasto Łódź Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+

Wykonawca: PwC Polska sp z o.o.

Przedmiotem Zamówienia było świadczenie usług doradztwa eksperckiego podczas procesu opracowywania przez Miasto Łódź Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ na bazie skonsultowanych Założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+. Wykonawca był zobowiązany do uczestniczenia w pracach zespołu złożonego z przedstawicieli komórek i jednostek Urzędu Miasta Łodzi.

W ramach zamówienia wykonano następujące zadania:

Zadanie 1: Uzupełnienie części diagnostycznej Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+

Zadanie 2: Uzupełnienie części realizacyjnej Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+

Zadanie 3: Przygotowanie wariantów rozwiązań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Zadanie 4: Sformułowanie rekomendacji dotyczących powołania Komitetu Rewitalizacji.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ M – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DORADZTWO W TWORZENIU GPR

PILOTAŻ ŁÓDŹ M – LINK DO STRONY PRZETARGU – DORADZTWO W TWORZENIU GPR

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ M – RAPORT KOŃCOWY – DORADZTWO W TWORZENIU GPR

MULTIMEDIA