Już za chwilę zaczynamy. W ciągu następnych lat centrum Łodzi odmieni się nie do poznania dzięki unijnym środkom na rewitalizację. Odnowa śródmieścia to nie tylko remonty kamienic i ulic czy piękne przestrzenie publiczne. To również kompleksowe działania społeczne, dzięki którym będziemy mogli wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności i w wychodzeniu z problemów.

Jakie konkretnie działania planujemy? Na obszarach rewitalizowanych powstaną centra obywatelskie, w których mieszkańcy będą mogli realizować lokalne inicjatywy. Jedno z nich znajdzie się na Wschodniej 50. Powstanie także centrum wsparcia aktywności zawodowej kobiet. Centra powstaną w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, skorzystamy tu z dobrych doświadczeń innych miast.

Powstaną nowe świetlice środowiskowe, gdzie będą mogły spędzać czas zarówno dzieci, rodzice, jak i osoby starsze. Z konsultacji społecznych wiemy, że takie miejsca są w Łodzi bardzo potrzebne. Dzięki remontom powstaną przestrzenie na nowoczesne, niewielkie domy dziecka, aby ich podopieczni mogli wyrastać w jak najlepszych warunkach.

Do seniorów, studentów i wychowanków domów dziecka będziemy adresować innowacyjne programy mieszkaniowe, dzięki którym, wzorem innych krajów europejskich, osoby starsze mieszkające w dużych mieszkaniach będą mogły skorzystać z pomocy młodych współlokatorów.

A co z najgłębiej wykluczonymi i tzw. problemowymi lokatorami? Dla nich planujemy stworzenie ośrodka reintegracji, w którym skorzystamy ze sprawdzonych wzorów polskich i zagranicznych. Programy wychodzenia z uzależnień będą tam łączone z treningiem społecznym i przygotowaniem zawodowym, tak, aby jak w innych polskich miastach osoby takie mogły tworzyć dobrze funkcjonujące spółdzielnie socjalne.

Skorzystamy z doświadczeń programu „Lokale dla kreatywnych”. Przedsiębiorcom zaproponujemy konkursy celowe na różne rodzaje działalności, bo lokali na niewielką działalność znacząco przybędzie. Wszystko po to, aby w odmienionym centrum można było wygodnie mieszkać, pracować i spędzać wolny czas.

Aby dbać o swoje miasto, trzeba je znać i kochać. Dlatego w rewitalizacji nie zapominamy o najmłodszych, rozpoczynając wieloletni program edukacyjny wzmacniający łódzką tożsamość. Podobny zgłoszono w tym roku do Budżetu Obywatelskiego. Nasz jest znacznie większy. Dzięki innowacyjnym pomocom naukowym i Kołom Detektywów Łódzkich dzieci i młodzież pogłębią wiedzę o swoim mieście. Program będzie obejmował wszystkich, od pierwszaka w podstawówce, do licealisty.

MULTIMEDIA