Doradztwo eksperckie w dziedzinie problematyki rewitalizacji

Wojciech Kłosowski – ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów w Polsce i kilku innych krajach, w tym – programów rewitalizacji obszarów miejskich. Jest między innymi autorem ekspertyzy „Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”, na podstawie której powstały wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji tworzonych w latach 2007-2013. Szkolił także członków paneli ekspertów oceniających projekty rewitalizacyjne aplikujące o finansowanie ze ZPORR w tym okresie.  Jest autorem licznych publikacji z zakresu strategicznego planowania rozwoju lokalnego, m. in. ważnego podręcznika „Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego”, który oprócz wydania polskiego doczekał się dwóch wydań zagranicznych. Obecnie wspiera jako ekspert procesy rewitalizacji w Łodzi oraz Gorzowie Wielkopolskim.

| DOKUMENTY |

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert wiodący

> Załącznik do OPZ

> Załącznik do OPZ

> Notatka w sprawie szacowania rynku – I

 > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – I

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert wiodący II

> Link do strony internetowej z ogłoszeniem o szacowaniu

> Notatka w sprawie szacowania rynku – II

> Link do strony internetowej z ogłoszeniem o naborze

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – II

MULTIMEDIA