Doradztwo eksperckie w dziedzinie metodyki badań z zakresu analizy ilościowej

Aneta Krzewińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracuje w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka licznych publikacji metodologicznych oraz koordynatorka i realizatorka wielu badań ilościowych i jakościowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki związanej z: technikami deliberacyjnymi, konsultacjami społecznymi, metodami badań społecznych. Uczestniczka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi (od początku jego wprowadzania). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i instytucjami kultury prowadząc badania i współorganizując konsultacje społeczne. W chwilach wolnych biega po pięknych łódzkich parkach.

| DOKUMENTY |

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert analiza ilościowa

> Załącznik do OPZ

> Załącznik do OPZ

> Notatka w sprawie szacowania rynku_ekspert nauki społeczne

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ekspert badania społeczne

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert analiza ilościowa II

> Link do strony internetowej z ogłoszeniem o szacowaniu rynku

> Notatka w sprawie szacowania rynku_ekspert analiza ilościowa

> Link do strony internetowej z ogłoszeniem o naborze

        > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ekspert analiza ilościowa

MULTIMEDIA