Kliknij, żeby zobaczyć:

> MAPA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI ŁODZI

 

> INTERAKTYWNE MAPY ROZKŁADU ZJAWISK I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŁODZI

 

> MAPA 20 PRIORYTETOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

> WIELKOFORMATOWA ORTOFOTOMAPA STREFY WIELKOMIEJSKIEJ W ŁODZI

> MAPA MONITORINGU ŁÓDZKICH ZABYTKÓW TONZ Z PROGRAMU MIKRODZIAŁAŃ

 

MULTIMEDIA