1. Modelowe przeprowadzki – Orientacja na Mieszkańca
  2. Dom Wielopokoleniowy
  3. Modelowa Wspólnota
  4. Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych
  5. Wsparcie i ochrona lokalnej przedsiębiorczości
  6. Działania edukacyjne
  7. Wypracowanie modelu projektowania partycypacyjnego
  8. Zarządzanie procesem rewitalizacji

 

MULTIMEDIA