1. Modelowe przeprowadzki – Orientacja na Mieszkańca
  2. Dom Wielopokoleniowy
  3. Modelowa Wspólnota
  4. Model funkcjonowania Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego
  5. Wsparcie i ochrona lokalnej przedsiębiorczości
  6. Działania edukacyjne
  7. Wypracowanie modelu projektowania partycypacyjnego
  8. Model zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi
  9. Model zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

 

MULTIMEDIA