Od stycznia 2017 roku Zespół Projektowy, w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych, w Biurze ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, rozpoczął pracę w ramach projektu Pilotażowego II pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.

Pilotaż II odpowiada na konkretne wyzwania, jakie czekają Miasto Łódź, i inne polskie samorządy, w najbliższych latach w zakresie przeprowadzek i współpracy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, a także innymi interesariuszami rewitalizacji.

Działania będące kontynuacją projektu Pilotażowego I, mają na celu wypracowanie modelowych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów mieszkańców i miasta oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi. Opracowane rozwiązania będą sukcesywnie upowszechniane na Centrum Wiedzy,  dając tym samym możliwość ich zastosowania przez inne samorządy.

Więcej informacji o projektach pilotażowych, realizowanych przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, znajdą Państwo na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

MULTIMEDIA