Opracowanie i przygotowanie wieloletniego programu edukacyjnego pt. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi wraz z przeprowadzeniem lekcji pilotażowych w łódzkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź, z wyłączeniem przedszkoli miejskich

Wykonawca: Spółdzielnia socjalna VARIA

edukacja plansza

Najbliższe lata to czas ogromnych zmian w centrum naszego miasta – rozpoczynamy wielki proces rewitalizacji śródmieścia. Będziemy nie tylko remontować kamienice i upiększać przestrzeń publiczną, ale również pracować nad poprawą sytuacji społecznej mieszkańców centrum Łodzi. Te zmiany rozpoczynamy przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach. To dla nich chcemy zbudować Łódź, z której będą mogli być dumni. Dlatego w ramach projektu „Łódź rewitalizuje” przygotowaliśmy działania edukacyjne, skierowane do uczniów łódzkich szkół, aby również oni mogli zrozumieć i uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

PILOTAŻ ŁÓDŹ F - PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ (2)

Zaprosiliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów łódzkich szkół do udziału w programie edukacyjnym „Nasza Łódź”. Celem programu jest budowanie lokalnej tożsamości wśród młodego pokolenia łodzian oraz wsparcie procesu rewitalizacji centrum miasta. Program „Nasza Łódź” wpisuje się również w wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście elementów edukacji regionalnej zawartych w podstawie programowej.

PILOTAŻ ŁÓDŹ F - FOTO - PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ (46)

Oprócz ciekawych lekcji w skład programu „Nasza Łódź” wchodzą zajęcia pozalekcyjne w formie Kół Detektywów Łódzkich czy atrakcyjne i dostosowane do wieku pomoce naukowe skierowane do szkół, które włączą się w ten program (m.in. łódzkie klocki, gry o tematyce lokalnej, makiety kamienic do składania). Każdemu poziomowi nauczania (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) dedykowana jest inna ścieżka, odpowiadająca zainteresowaniom oraz możliwościom dzieci i młodzieży. Program przewidziany jest jako wieloletni, a do końca roku szkolnego 2014/2015 prowadzone były przygotowania kadry i lekcje pilotażowe.

PILOTAŻ ŁÓDŹ F - FOTO - PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ (31)

Dla nauczycieli, którzy włączą się w program, przewidziany był cykl szkoleń, specjalny podręcznik, certyfikaty oraz konkurs na łódzką pomoc naukową z nagrodami o łącznej wysokości 14 000 zł. Za prowadzenie pierwszych 60 Kół Detektywów Łódzkich przewidzieliśmy wynagrodzenie. Szkołom, które jako pierwsze poprowadzą u siebie program „Nasza Łódź”, z przyjemnością nadamy certyfikat „Szkoły Przyjaznej Łodzi”.

Więcej o konkursie dla nauczycieli >

IMG_2482

IKONA-OPZ

Dokumenty:

PILOTAŻ ŁÓDŹ F – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM 1 – PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ

PILOTAŻ ŁÓDŹ F – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM 2 – PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ F – METODOLOGIA – PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ F – RAPORT KOŃCOWY – PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ

IKONA-PRODUKTY

| Platforma questingowa – wszystkie questy opisane poniżej są dostępne na platformie bestquest.pl |

| Podręcznik dla nauczycieli |

PILOTAŻ ŁÓDŹ F – PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI – PROGRAM EDUKACYJNY NASZA ŁÓDŹ

| Pomoce naukowe |

Poniżej przedstawiamy projekty pomocy naukowych, które zostaną wykonane i dostarczone do łódzkich szkół. W ich tworzeniu brali udział architekci, przewodnicy łódzcy, znane ilustratorki, fotografowie i rysownicy. W pakietach znajdują się zarówno pliki otwarte, jak i produkcyjne. Jak wszystkie produkty łódzkiego Projektu pilotażowego są one dostępne na licencji CC BY 3.0 Polska, można więc korzystać z nich lub z ich fragmentów samodzielnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że podane zostanie ich autorstwo.

Merytoryczni twórcy pomocy naukowych dla programu Nasza Łódź:

 • Gabriela Zajfert – koncepcje
 • Maja Osińska – koncepcje, teksty
 • Anna Drzewiecka – teksty
 • Joanna Ufnalska – teksty
Lista ilustratorów/grafików/projektantów/fotografów, którzy pracowali przy pomocach naukowych dla programu Nasza Łódź:
 • Sonia Orlińska – projekty graficzne
 • Kamil Nitecki – projekty graficzne
 • Marta Zabłocka – ilustracje
 • Stefan Brajter – fotografia
 • Roksana Bykowska – projekty
 • Barbara Wójcik-Wiktorowicz – ilustracje
 • Paulina Kalinowska – projekty graficzne
 • Mateusz Dziworski – projekty graficzne, ilustracje
 • Sylwia Giżka – projekty graficzne
 • Robert Lisiecki – skład
 • Piotr Świderek – projekty graficzne
 • Maja Osińska – fotografia
 • Kooperatywa.org
 • BUKA mały nakład
 • Studio BUM
 • Miasto z innej beczki

 

7

Pomoce naukowe dla Ścieżki 1 (I-III klasa szkoły podstawowej)

Pomoce naukowe dla Ścieżki 2 (IV-VI klasa szkoły podstawowej)

Pomoce naukowe dla Ścieżki 1 (gimnazjum i szkoły pogimnazjalne)

> Opisy techniczne pomocy naukowych

F PLANSZA

| Scenariusze lekcji |

| Raporty etapowe |

MULTIMEDIA