Doradztwo eksperckie w dziedzinie nauk społecznych i badań jakościowych

Bogdan Jankowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Ekspert w ramach zadania „Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji obszaru pilotażowego”. Autor i współautor między innymi takich pozycji jak: „Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy”, „Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy 10 lat później”, „Społeczna gentryfikacja?”. „Ewaluacja rozwojowa. Wspieranie innowacyjności w sytuacji niepewności”. Obszary zainteresowań: inkluzja społeczna, rewitalizacja, ewaluacja projektów, programów i strategii. Członek International Visual Sociology Association.

| DOKUMENTY |

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert analiza jakościowa

> Załącznik do OPZ

> Załącznik do OPZ

> Notatka w sprawie szacowania rynku_ekspert nauki społeczne i badania jakościowe

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ekspert nauki społeczne i badania jakościowe

 

 

 

MULTIMEDIA