Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi

Wykonawca: EU-Consult Sp. z o.o.

Cisza, zieleń i czyste powietrze – o tym, jak powinna wyglądać okolica, w której chcielibyśmy zamieszkać, wszyscy niby dobrze wiemy. Jednak co zrobić, by podczas rewitalizacji uczynić centrum Łodzi miejscem przyjaznym do życia? Na te pytania odpowie badanie, które właśnie rozpoczynamy. Do 1500 mieszkańców w całej Łodzi zapukają ankieterzy z firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi mają przeprowadzić analizę ich potrzeb mieszkaniowych. To pomoże nam dobrze zaplanować rewitalizację i zachęcić do osiedlania się w odmienionym Śródmieściu. Takie badania Niemcy prowadzą od ponad 40 lat, kiedy zauważyli, że centra ich miast pustoszeją i zamierają. A przecież historyczne serce Łodzi kiedyś było nie tylko wizytówką miasta, ale też tętniącą życiem dzielnicą mieszkaniową.

C wady Łodzi

Najważniejszym celem badania jest merytoryczne przygotowanie do rewitalizacji miasta. Mieszkańcy będą mieli okazję zaangażować się w proces rewitalizacji Łodzi między innymi poprzez przekazanie swoich spostrzeżeń dotyczących miasta ankieterom, którzy przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjnej przekazywane opinie błyskawicznie trafią do bazy danych, gdzie zostaną opracowane przez zespół analityków. Jest to nowoczesny i szybki sposób konsultacji przedstawicieli miasta z mieszkańcami. Podczas rozmów, łodzianie zostaną zapytani o to, co musiałoby się zmienić, żeby chcieli zamieszkać w centrum Łodzi lub spędzać tam czas wolny.

C TABELA POWIERZCHNI MIESZKANIA

Zbadamy również potrzeby i oczekiwania studentów, którzy są ważną grupą społeczną z punktu widzenia życia kulturalnego i przyszłości Łodzi. W ramach badania zostanie też przeprowadzona diagnoza warunków zamieszkania dla obszaru pilotażowego (okolice ul. Włókienniczej i część Nowego Centrum Łodzi od Piotrkowskiej do Targowej). Obserwatorzy przeanalizują obszar pod kątem braków infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na komfort mieszkańców. Rezultatem prowadzonych działań będzie przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców oraz wypracowanie modelowych rozwiązań, służących przy dalszych etapach rewitalizacji.

C dzielnica a wiek

Kryteria dla zbadania pożądanych cech zamieszkania i otoczenia:

 • pożądany i aktualny metraż
 • pożądane stawki czynszów i ceny lokali
 • aktualna stawka czynszu
 • pożądane i aktualne koszty eksploatacji
 •  jakość przestrzeni publicznych
 • dostępność zieleni i terenów rekreacyjnych, z określeniem ich charakteru (np. park, skwer, zieleń uliczna)
 • czynniki środowiskowe (np. hałas, wzmożony ruch)
 • bariery przestrzenne
 • dostępność usług i drobnego handlu
 • dostępność infrastruktury socjalnej (jak szkoły, przedszkola, przychodnie, świetlice) wraz z określeniem ich charakteru oraz oceny jakościowej
 • dostęp do udziału w kulturze instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej (lokalne instytucje kultury, lokalne biblioteki, dostęp do internetu)
 • bezpieczeństwo
 • potrzeby związane z mobilnością (w zakresie popytowym, konieczność i intensywność dojazdów, bez uwzględnienia środka transportu)

C STUDENCI 1

Oczekiwane rezultaty badań:

 • Zbadanie mobilności mieszkaniowej mieszkańców Łodzi – liczba przeprowadzek, preferowana typologia i wybór (dzielnica) miejsca zamieszkania.
 • Określenie charakterystycznych czynników decydujących o wyborze miejsca zamieszkania (lokalizacyjne, ekonomiczne, życiowe) w oparciu o zestawienie analizy rynku (czynniki obiektywne) i preferencji mieszkaniowych (czynniki subiektywne).
 • Określenie przykładowych „biografii mieszkaniowych” Łodzian i Łodzianek w oparciu o wywiady pogłębione (IDI).

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ C – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ANALIZA POPYTU NA OSIEDLENIE W CENTRUM
PILOTAŻ ŁÓDŹ C – LINK DO STRONY PRZETARGU – ANALIZA POPYTU NA OSIEDLENIE W CENTRUM

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ C – METODOLOGIA – ANALIZA POPYTU NA OSIEDLENIE W CENTRUM

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ C – RAPORT KOŃCOWY – ANALIZA POPYTU NA OSIEDLENIE W CENTRUM


IKONA-PRODUKTY

| ZADANIE 1 | Analiza kryteriów wyboru miejsca
zamieszkania przez mieszkańców Łodzi

> Łódź CAPI_surowe dane

> Zadanie 1

Transkrypcje zadanie 1:

| ZADANIE 2 | Analiza przestrzenna wyboru miejsc
tymczasowego zamieszkania przez studentów

> Zadanie 2

> Łódź CATI_surowe dane

| ZADANIE 3 | Diagnoza warunków zamieszkania
dla obszaru pilotażowego

> Zadanie 3

> OBSZARY

> obserwacje budynków_surowe dane

> obserwacja rejonów_surowe dane

Transkrypcje zadanie 3:

Mapy zagospodarowania terenu – w galerii zdjęć.

 

MULTIMEDIA