Kierownik Projektu (01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.)
Katarzyna Dyzio
k.dyzio@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 61 83

Kierownik Projektu (01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.)
Aleksandra Trzcińska
a.trzcinska@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 638 57 27

Specjalista ds. mieszkalnictwa
Koordynator Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych
Marta Ignaczak
m.ignaczak@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 638 55 70

Specjalista ds. zamówień publicznych
Aleksandra Trzcińska
a.trzcinska@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 638 57 27

Specjalista ds. programów modelowych
Anna Kobalczyk
a.kobalczyk@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 638 57 27

Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami
Rafał Lewonowski
r.lewonowski@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 63 85
kom. 506 664 323

Specjalista ds. rozliczeń
Anna Jarczyńska
a.jarczynska@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 638 43 44

 

 

MULTIMEDIA