Realizując Projekt pilotażowy i inne prace przygotowujące Łódź do zmiany odbyliśmy dziesiątki spotkań, spacerów, debat. Byliśmy na łódzkich podwórkach, gdzie całe miesiące zbieraliśmy wnioski i oczekiwania łodzianek i łodzian. Poniżej prezentujemy zebrane w jeden wątek materiały z różnych działań, w których możecie się Państwo zapoznać z głosem mieszkańców o rewitalizacji.

Do tej pory odbyły się 2 tury konsultacji wstępnych, badających potrzeby mieszkańców w obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej (2014 i 2015), konsultacje Założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi oraz konsultacje . Na podstawie 2 pierwszych działań oraz Programu partycypacyjnego został opracowany przewodnik „Jak rewitalizować Łódź”, będący podsumowaniem i przeglądem zgłoszonych propozycji.
W drugim kwartale 2016 planowane są konsultacje Programu Rewitalizacji.
 
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji udział interesariuszy w procesie rewitalizacji musi być zapewniony na każdym etapie i nie może ograniczać się wyłącznie do konsultacji wstępnych. Obowiązkowy katalog interesariuszy określa ustawa i nie należy go zawężać, choć można rozszerzać.

MULTIMEDIA