15 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została opublikowana uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w której określono „Szczegółowe zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków”.

Szczegóły: http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/opublikowano-uchwale-ws-ustanowienia-na-obszarze-rewitalizacji-miasta-lodzi-specjalnej-strefy-rewitalizacji-id4524/2017/3/22/

MULTIMEDIA