Zatrudnienie eksperta do wypracowania rozwiązań zachęcających pracodawców do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz zasad i regulaminów konkursów celowych (najem dedykowany) oraz do współpracy z nimi.

Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami
Rafał Lewonowski
r.lewonowski@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 63 85
kom. 506 664 323

Formuła najmu dedykowanego (Raport z realizacji Zadania 5 Wsparcie i ochrona lokalnej przedsiębiorczości)
Załącznik nr 1 Wzór ankiety – najemcy lokali użytkowych
Załącznik nr 2 Opinie przedsiębiorców i mieszkańców
Załącznik nr 3 Dane z ankiet

MULTIMEDIA