Zatrudnienie eksperta do wypracowania rozwiązań zachęcających pracodawców do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz zasad i regulaminów konkursów celowych (najem dedykowany) oraz do współpracy z nimi.

Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami
Rafał Lewonowski
r.lewonowski@uml.lodz.pl
tel. +48 (42) 272 63 85
kom. 506 664 323

MULTIMEDIA