Łódź rewitalizuje – rola edukacji w rewitalizacji Miasta Łodzi

Centralne Muzeum Włókiennictwa, w dniu 2 czerwca 2017 roku, gościło seminarium – „Łódź rewitalizuje – rola edukacji w rewitalizacji Miasta Łodzi” – przedsięwzięcie zorganizowane przez Biuro ds. Rewitalizacji we współpracy z Biurem Strategii Miasta i Wydziałem Edukacji (Urzędu Miasta Łodzi).

Seminarium skierowane było do przedstawicieli łódzkich placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół, które znajdują się obszarze rewitalizacji, zaś jego celem było przybliżenie tematu rewitalizacji w kontekście właściwego rozumienia tego procesu oraz jego przełożenia na działania edukacyjne w naszym mieście.

O tym, czym jest proces rewitalizacji, co oznaczać będzie ona dla mieszkańców naszego miasta, o założeniach Gminnego Programu Rewitalizacji, o diagnozie obszaru rewitalizacji w kontekście polityki społecznej i oświatowej, a także zarysowaniach zasięgu procesów rewitalizacyjnych, jakie już prowadzone są na terenie Łodzi, a które nabiorą tempa i rozmachu w nadchodzących latach opowiedzieli: Ewa Grabarczyk – kierownik Oddziału ds. Działań Społeczno-Gospodarczych, w Biurze ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Wojciech Kłosowski – ekspert ds. Gminnego Programu Rewitalizacji.

O tym „Jak skutecznie realizować projekty edukacyjne służące zahamowaniu zjawiska dziedziczenia biedy oraz wzmocnieniu kapitału społecznego dzieci i młodzieży”, na bazie badań i przykładach samorządów wchodzących w skład aglomeracji śląskiej, opowiedział Tomasz Wojtasik z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

W trakcie seminarium odbył się również panel dyskusyjny, dotyczący wykorzystania środków unijnych dla dobra łódzkich placówek edukacyjnych, którego moderatorem była dr hab. Beata Jachimczak – doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. Edukacji.

IMG_1174

IMG_1177

IMG_1178

IMG_20170602_142013

IMG_20170602_125801

 

 

MULTIMEDIA