Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji” odbyło się w Łodzi w terminie 6-8.kwietnia 2018 r.

Kluczowym dla wydarzenia hasłem było: Miejsce – Przestrzeń – Tożsamość.

Przez te pojęcia przeprowadził łódzki HAUZERAK, czyli wędrowny muzyk, a raczej grajek, trochę cwaniak i łobuziak na wzór warszawskiego andrusa. Określenie to popularne było w Łodzi pod koniec XIX w. i pochodzi z jęz. niemieckiego od słowa hausieren czyli dobitnie i dosłownie: szwędać się po domach. W numerze 215 Dziennika Łódzkiego z 29 IX. 1891 roku sprawozdawca muzyczny Stefan Krzyszkowski zjawisko hauzeraków opisywał jako typowe dla Łodzi.

Za pierwszy dzień (06.04.18.) Forum Animatorów Kultury odpowiedzialne było Biuro ds.  Rewitalizacji UMŁ.

Część inauguracyjna Forum rozpoczęła się wykładem „O istocie animacji społeczno-kulturalnej” prof. Krzysztofa Szmidta (kierownika Zakładu Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego), następnie „O animacji podwórkowej” opowiedział dyrektor Teatru Pinokio Pan Konrad Dworakowski.

Po przerwie obiadowej odbył się wykład z dyskusją na temat „Działań animacyjnych jako narzędzi rewitalizacji” prowadzony przez kierownik Oddziału ds. Działań Społeczno – Gospodarczych Panią Ewę Grabarczyk.  W kolejnej części seminarium głos zabrał dr Tomasz Jeleński, który opowiedział o „Kształtowaniu przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizowaniu społeczności”.  Podsumowania dokonał Pan Marek Sztark wykładem pod tytułem „Nowa kultura – model animacji lokalnej poprzez wydarzenie artystyczne”.

Organizatorami kolejnych dni Forum Animatorów Kultury byli: Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, Centrum Promocji  i  Rozwoju Inicjatyw  Obywatelskich  OPUS, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Biogramy prelegentów pierwszego dnia wraz ze zdjęciami:

 

P_SB8286 P_SB8287 P_SB8288 P_SB8289 P_SB8291 P_SB8293 P_SB8295 P_SB8299 P_SB8303 P_SB8304 P_SB8306 P_SB8309 P_SB8310 P_SB8311 P_SB8312 P_SB8313 P_SB8316 P_SB8320 P_SB8322 P_SB8324

MULTIMEDIA