W ramach II projektu pilotażowego rewitalizacji zlecono zaprojektowanie i przeprowadzenie ankiety papierowej (skierowanej do 400 uczniów w wieku powyżej 16 roku życia) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 46 (mieszczącym się na terenie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi) oraz opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków nt. opinii, wiedzy i postaw młodzieży na temat rewitalizacji Łodzi.
Badanie ankietowe zostało zrealizowane w terminie: październik – listopad 2019. Ankietę wypełniło 376 uczniów i uczennic klas I, II i III.
Raport zawiera kopię formularza ankietowego, prezentację wyników w formie graficznej i opisowej wraz z wnioskami i rekomendacjami.

MULTIMEDIA