Niezbędnym komponentem do właściwego opracowania modelu prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich jest oparcie go i przetestowanie w realnym procesie projektowym.  Podczas opracowywania dokumentacji projektowej istotnym aspektem jest włączanie społeczności lokalnej również w tę część działania.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – Żeromskiego)

Wykonawca: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk

Zamówienie zostało zrealizowane

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULIC NA TERENIE MIASTA ŁODZI: UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (POMIĘDZY ULICAMI WIĘCKOWSKIEGO – ZIELONĄ), UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (POMIĘDZY ULICAMI ZIELONĄ – 6 SIERPNIA), UL. LIPOWĄ (POMIĘDZY UL. WIĘCKOWSKIEGO – ZIELONĄ), UL. LIPOWĄ (POMIĘDZY UL. 1 MAJA – PRÓCHNIKA), UL. PRÓCHNIKA (POMIĘDZY ULICAMI LIPOWĄ – ŻEROMSKIEGO)

MULTIMEDIA