Od stycznia 2017 roku ruszył II Projekt Pilotażowy Rewitalizacji  pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.

Pilotaż II odpowiada na konkretne wyzwania, jakie czekają Miasto Łódź, i inne polskie samorządy, w najbliższych latach w zakresie przeprowadzek i współpracy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, a także innymi interesariuszami rewitalizacji. Działania mają na celu wsparcie mieszkańców oraz przedsiębiorców obszaru rewitalizacji, wypracowanie modelowych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów mieszkańców i miasta oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi. Opracowane rozwiązania będą sukcesywnie upowszechniane na Centrum Wiedzy,  dając tym samym możliwość ich zastosowania przez inne samorządy.

Więcej w zakładce: Projekt Pilotażowy II

MULTIMEDIA