W grudniu 2015 konsultowaliśmy wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe i debata cieszyły się wielkim zainteresowaniem łodzianek i łodzian, wpłynęło też ponad 30 formularzy z propozycjami i uwagami. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji. Na etapie prac Komisji Rewitalizacji radni zdecydowali o poszerzeniu obszaru rewitalizacji na cały obszar zdegradowany. Decyzja ta została potwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 10 lutego 2016 r.

Poniżej mapa ostatecznie zatwierdzonych obszarów:

> mapa w pliku pdf

MAPA-delimitacja-załącznik-do-uchwały-po-Komisji-Rewitalizacji

W wyznaczaniu obszarów posłużyliśmy się art. 12 ustawy o rewitalizacji, który pozwala na odwołanie się do istniejących miejskich dokumentów, jeśli zawarte w nich analizy spełniają inne warunki ustawy. W zakresie problemów społecznych powołaliśmy się na świeżą Polityką Społeczną dla Łodzi 2020+, zaś zasięg degradacji przestrzennej i technicznej zaczerpnęliśmy z Polityki Rozwoju Przestrzennego Łodzi.

2

W ten sposób udało się wykreślić zasięg obszaru zdegradowanego, a w miejscu szczególnej koncentracji problemów i potencjałów – obszar rewitalizacji.

Polecamy zapoznanie się z internetową aplikacją przygotowaną przez Łódzki Ośrodek Geodezji, na której w warstwach uwidoczniono rozkład przestrzenny poszczególnych zjawisk. Są to mapy załączone do Polityki Społecznej dla Łodzi 2020+, natomiast dla dociekliwych polecamy zapoznanie się z krótko opisaną metodologią delimitacji.

Instrukcja aplikacji internetowej:

INSTRUKCJA

 

MULTIMEDIA