W ramach tego działania wyodrębniono dwa główne komponenty: powołanie Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i uzyskania akceptacji dla planowanych zmian, złagodzenia niedogodności związanych z przeprowadzkami, zapewnienia interesariuszom rzetelnej wiedzy nt. zmian wynikających z przebiegu rewitalizacji oraz usprawnienia tego procesu, wypracowaliśmy niestandardowe rozwiązania pozwalające na zapewnienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji udziału w pozytywnych zmianach, m.in. poprzez powołanie Gospodarzy Obszarów. Funkcję Gospodarzy Obszarów doskonale dopełnia działanie Latarników Społecznych.

Powołanie zespołu Latarników wpisuje się w działania w obszarze pomocy społecznej i mieszkalnictwa, jako wsparcie działań w ramach modelowej przeprowadzki. Obejmuje, mieszkańców obszarów rewitalizacji obszarowej, wyprowadzanych na czas remontów, w tym klientów instytucji polityki społecznej, którzy są gotowi uczestniczyć w działaniach aktywizacyjnych. Mieszkańcy są objęci kompleksową pomocą, która przyczynia się do ich aktywizacji społeczno-zawodowej oraz kompleksowego rozwiązania  problemów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zadłużenia czynszowego.

Powyższe działanie jest realizowane na wspomnianym Obszarze 1-8, gdzie jeden Gospodarz Obszaru jest dedykowany mieszkańcom z danego, konkretnego obszaru, natomiast Latarnicy Społeczni są dedykowani mieszkańcom Obszarów 1-8 (maksymalnie 30 rodzin na jednego Latarnika Społecznego) bez przydziału do konkretnego obszaru.

 

Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego

Wykonawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Zamówienie zostało zrealizowane.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA EKSPERCKIEGO W DZIEDZINIE TWORZENIA MODELU FUNKCJONOWANIA LATARNIKA SPOŁECZNEGO

IKONA-PRODUKTY

  1. PODRĘCZNIK DLA LATARNIKÓW SPOŁECZNYCH
  2. Prezentacja Modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego
  3. Narzędzia pracy Latarnika Społecznego
  4. Raport z realizacji Zamówienia

MULTIMEDIA