Dom Wielopokoleniowy to działanie, którego celem jest opracowanie modelu określającego reguły zasiedlania nieruchomości oraz zasady funkcjonowania mieszkańców takiego Domu i ocena skuteczności stworzonego systemu w kontekście uzyskiwania efektu budowy więzi sąsiedzkich i mechanizmów współpracy. Lokatorami Domu będą zarówno seniorzy, wielodzietne rodziny, osoby niepełnosprawne ruchowo, samotne, osoby żyjące w związkach nieformalnych czy wychowankowie Domów Dziecka, którzy wchodzą w etap usamodzielnienia. Projekt Domu Wielopokoleniowego to program mieszkaniowy na obszarze rewitalizacji zapewniający mix społeczny.

Obszar: Nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 168 – 16 mieszkań (rodzin/osób)

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego

Wykonawca: Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Zamówienie zostało zrealizowane.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA EKSPERCKIEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU ZASIEDLENIA I FUNKCJONOWANIA DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO

IKONA-PRODUKTY

W ramach zrealizowanego Zamówienia zostały opracowane przez Wykonawcę (Laboratorium Architektury 60+) poniższe produkty, które opisują różne aspekty modelu Domu Wielopokoleniowego:

MULTIMEDIA