Dom Wielopokoleniowy to działanie, którego celem jest opracowanie modelu określającego reguły zasiedlania nieruchomości oraz zasady funkcjonowania mieszkańców takiego Domu i ocena skuteczności stworzonego systemu w kontekście uzyskiwania efektu budowy więzi sąsiedzkich i mechanizmów współpracy. Lokatorami Domu będą zarówno seniorzy, wielodzietne rodziny, osoby niepełnosprawne ruchowo, samotne, osoby żyjące w związkach nieformalnych czy wychowankowie Domów Dziecka, którzy wchodzą w etap usamodzielnienia. Projekt Domu Wielopokoleniowego to program mieszkaniowy na obszarze rewitalizacji zapewniający mix społeczny.

Obszar: Nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 168 – 16 mieszkań (rodzin/osób)

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA EKSPERCKIEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU ZASIEDLENIA I FUNKCJONOWANIA DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO

MULTIMEDIA