Miasto Łódź w dniu 30 marca 2016 r. przystąpiło do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Do dnia 17 kwietnia 2016 r. mieszkańcy Łodzi mieli możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji, a które na kolejnym etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie na obszarze rewitalizacji.

W okresie zgłaszania przedsięwzięć do Biura ds. Rewitalizacji trafiło ponad 600 formularzy. Do ostatecznej wersji dokumentu zostało wprowadzonych 101 przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W dniach 23 czerwca 2016 roku – 22 lipca 2016 roku odbyły się Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Złożono 99 formularzy z uwagami. Odbyły się spotkania z mieszkańcami oraz debata.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi został przedłożony do I czytania Radzie Miejskiej 21 września 2016 r., a 28 września projekt zyskał poparcie radnych i został uchwalony.

Gminny Program Rewitalizacji – projekt skierowany do konsultacji społecznych

Załącznik 1 – Mapa

Załącznik 2 – Lista przedsięwzięć

Raport z konsultacji społecznych GPR

Gminny Program Rewitalizacji – projekt skierowany do Rady Miejskiej

Gminny Program Rewitalizacji – uchwalony

Załącznik 1 – Mapa

MULTIMEDIA