Świadczenie usługi przeprowadzenia ewaluacji Działania 1. „Orientacja na Mieszkańca”

Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o.

Zamówienie w trakcie realizacji

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA EWALUACJI DZIAŁANIA 1. „ORIENTACJA NA MIESZKAŃCA”

IKONA-PRODUKTY

W ramach zrealizowanego Zamówienia został opracowany zmodyfikowany i uzupełniony „Podręcznik dla Latarników Społecznych” w oparciu o wynik ewaluacji Działania 1. „Orientacja na Mieszkańca”

Podręcznik dla Latarników Społecznych

MULTIMEDIA