AKTUALNOŚCI
30.03.2016

Głos mieszkańców Łodzi

 
AKTUALNOŚCI
08.08.2017

Łódź wprowadziła Specjalną Strefę Rewitalizacji

 
AKTUALNOŚCI
20.12.2016

Tworzymy Gminny Program Rewitalizacji

 
AKTUALNOŚCI
05.02.2016

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Łodzi

 
AKTUALNOŚCI
08.08.2017

Ruszył II Pilotaż

 
AKTUALNOŚCI
08.08.2017

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

MULTIMEDIA