Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

12.06.2017 r. został powołany Komitet Rewitalizacji, stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 4-letnią kadencję.

Szczegóły: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/komitet-rewitalizacji/

MULTIMEDIA

 •  
   
  Foto
  12.04.2015

  Program partycypacyjny

   
 •  
   
  WIDEO

  Reportaż „Łódź od nowa”

   
 •  
   
  WIDEO

  Program Edukacyjny „Nasza Łódź”