Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (ŁCUS) ma przyczynić się do stworzenia w nim placówek, których zadaniem będzie wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji borykających się z różnymi formami wykluczenia społecznego. Działalność ŁCUS ma przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej tychże osób. Wybór nieruchomości jest związany z jej potencjałem, skalą i nowatorskością przedsięwzięcia. Sfinansowanie realizacji remontu budynku przewiduje się w ramach wsparcia funduszy unijnych.

Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych

Wykonawca: Uniwersytet Łódzki – Centrum Innowacji Społecznych oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

IKONA-OPZ

MULTIMEDIA