Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (który w trakcie prac nad modelem został zmieniony na Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego) ma przyczynić się do stworzenia w nim placówek, których zadaniem będzie wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji borykających się z różnymi formami wykluczenia społecznego. Działalność ŁCUS ma przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej tychże osób. Wybór nieruchomości jest związany z jej potencjałem, skalą i nowatorskością przedsięwzięcia. Sfinansowanie realizacji remontu budynku przewiduje się w ramach wsparcia funduszy unijnych.

Screenshot_2018-11-27 https zimbra uml lodz pl service home ~ auth=co loc=pl id=33746 part=3

Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych

Wykonawca: Uniwersytet Łódzki – Centrum Innowacji Społecznych oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Zamówienie jest w trakcie realizacji.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU MODELU FUNKCJONOWANIA ŁÓDZKIEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

IKONA-PRODUKTY

MULTIMEDIA