„Łódź Rewitalizuje – działania społeczne szyte na miarę” to konferencja podsumowująca wszystko to, co zostało wypracowane w ramach projektu Pilotażowego II pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.

Modelowe rozwiązania, opracowane w trakcie trwania Pilotażu II i sprawdzone w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi, odpowiadają na konkretne wyzwania, przed którymi stoi nasze miasto, ale też inne polskie samorządy, w zakresie przeprowadzek, współpracy z mieszkańcami, z lokalnymi przedsiębiorcami i pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Od pierwszych w Polsce Gospodarzy Obszaru i Latarników Społecznych uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak skutecznie wpierać mieszkańców w procesie przeprowadzek, nie zapominając przy tym o, kluczowych dla rozwoju miasta, lokalnych przedsiębiorcach.

Działania społeczne szyte na miarę, nie tylko mieszkańców Obszaru Rewitalizacji, ale wszystkich łodzian, m.in. Dom Wielopokoleniowy i Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego w Łodzi mogą być dobrym przykładem odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności dużych, średnich i małych miast podejmujących wyzwania, które niesie ze sobą rewitalizacja. Pokazują również, w jaki sposób włączać mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznych, co daje im bezpośredni wpływ na kształt miasta, w którym żyją.

Konferencja była odpowiedzią na pytanie jak skutecznie realizować zadania rewitalizacyjne. Istotą efektywnego zarządzania tym procesem, są odpowiednio przygotowane kadry, które dzięki profesjonalnym szkoleniom poszerzają swoje kompetencje.

Te, i inne kluczowe dla rewitalizacji, zagadnienia znalazły swoje odzwierciedlenie w programie naszej dwudniowej konferencji „Łódź Rewitalizuje – działania społeczne szyte na miarę”, która była miejscem spotkania realizatorów i interesariuszy rewitalizacji, forum wymiany myśli i doświadczeń samorządów z całej Polski, którzy będąc na różnych etapach procesu rewitalizacji szukali najlepszych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów, dobrych praktyk i inspiracji.

KONFERENCJA
„ŁÓDŹ REWITALIZUJE: DZIAŁANIA SPOŁECZNE SZYTE NA MIARĘ”

ŁÓDŹ, 7-8 MAJA 2019

DZIEŃ I – 7 MAJA

10.30 – 11.00   Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11.00 – 11.15   Uroczyste otwarcie konferencji
11.15 – 12.30   Panel

Gospodarze Obszaru i Latarnicy Społeczni – wsparcie mieszkańców Obszaru Rewitalizacji

Wsparcie przedsiębiorców (zespół Biura ds. Rewitalizacji UMŁ)

12.30 – 12.50    Przerwa kawowa
12.50 – 14.20    Panel

Funkcje społeczne dostosowane do potrzeb mieszkańców Obszaru Rewitalizacji (Anna Kobalczyk, Katarzyna Dyzio – Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ; Iwona Benek, Monika Daab – Fundacja Laboratorium Architektury 60 +):

14.20 – 15.00   Lunch
15.00 – 16.00   Panel

Inicjatywy Wspólnot Sąsiedzkich – program mikrograntowy (Agnieszka Reiske – Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani)

16.00 – 16.15   Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
18.30 – 20.00   Spacer po Obszarze Rewitalizacji Miasta Łodzi

DZIEŃ II – 8 MAJA

09.00 – 09.30   Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09.30 – 11.00   Panel

Łódź Rewitalizuje Kompetentnie: szkolenia jako wzmocnienie kompetencji realizatorów rewitalizacji (Aleksandra Trzcińska – Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ; Andrzej Brzozowy, Jarosław Kadłubowski, Kuba Ryś – Konsorcjum Projekty Miejskie; Wojciech Kłosowski – ekspert)

11.00 – 11.20   Przerwa kawowa
11.20 – 13.00   Warsztaty – do wyboru jeden z 4 tematów:

Współdziałanie jako podstawa rewitalizacji, czyli jak budować mosty między różnymi grupami jej interesariuszy i realizatorów (dr hab. Inga Kuźma, dr Alicja Piotrowska – Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego)

Remont czy rewitalizacja – ożywienie zdegradowanej tkanki architektonicznej w kontekście zagadnień społecznych i budowania miejskiej tożsamości (dr Julia Sowińska-Heim – Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztuki)

Miasto wychowujące – rewitalizacja jako wielogeneracyjny projekt przekształcania środowiska wychowawczego (dr hab. prof. nadzw. Mariusz Granosik, dr Anita Gulczyńska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu)

„Rewitalizacja miast” – kształcenie „szyte na miarę”. Kompetencje kluczowe dla profesjonalizacji rewitalizacji miast. Współpraca między samorządem a uczelniami wyższymi w celu budowania kadr (dr Agnieszka Rzeńca, mgr Ewa Boryczka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

13.00 – 13.40   Lunch
13.40 – 15.00   Panel

Jak włączać mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznej (Łukasz Pancewicz – A2P2 architecture & planning; Szymon Iwanowski – Społecznie Zaangażowani; Bartosz Zimny – architekt; Anna Sokołowska – Miejska Pracownia Urbanistyczna; Katarzyna Dyzio – Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ)

15.00 – 15.15   Podsumowanie drugiego dnia i zakończenie konferencji

IKONA-OPZ

Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i obsługi dwudniowej konferencji

Wykonawca: Deluxe Event Sp. z o.o.

Zamówienie zostało zrealizowane

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I OBSŁUGI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI

BAZA KONKURENCYJNOŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MULTIMEDIA