Opracowanie modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”

Wykonawca: PCG Polska Sp. z o.o.

Zamówienie w trakcie realizacji

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – OPRACOWANIE MODELU ZASIEDLANIA KAMIENIC WYREMONTOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI”

IKONA-PRODUKTY

Zadanie 1. Określenie sposobu przydziału lokali komunalnych w kamienicach wyremontowanych w ramach programu ROCŁ najemcom w zasobie komunalnym Miasta Łodzi oraz oczekującym na przyznanie lokalu komunalnego, w tym mieszkań komunalnych o statusie socjalnego

Zadanie 2. Określenie sposobu wyboru i przydziału lokali w kamienicach wyremontowanych w ramach programu ROCŁ na potrzeby mieszkańców w szczególnej sytuacji życiowej (mieszkania chronione) oraz modelu zarządzania tym segmentem najmu:

Zadanie 3. Określenie sposobu wyboru operatora lub operatorów prowadzących działalność służącą realizacji celów GPR w wyremontowanych kamienicach

Zadanie 4. Opracowanie modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu ROCŁ w formie Raportu Końcowego z wykonania Zamówienia uwzględniającego wszystkie jego komponenty

MULTIMEDIA